Charitativní akce Pink Crocodile

Bylo mi velkým potěšením věnovat golfové lekce do dražby a tomboly, jejíž výdělek přispěl mezinárodní neziskové organizaci Pink Crocodile. Její hlavní cílovou skupinou podpory jsou děti se sluchovým postižením a těžkým kombinovaným postižením, zvláště pak sociálně znevýhodněné, vyčleňované z různých důvodů ze společnosti či žijící na hranici chudoby. Dále tuto organizaci budu podporovat golfovým lekcemi určené přímo dětem v mateřské a základní škole.

 

pink crocodile